ANBI

De Stichting Erfgoed Hengelo is per 4 juli 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:
Stichting Erfgoed Hengelo (St.E.H.)
Sherwood Rangers 222,  7551 KR Hengelo Ov.

RSIN-nummer:
8529 72 805

Download hier het financieel overzicht